TheatreTheatre
Venue
National Theatre
Date
Fri 28 Jun 2024
Time
8:30 pm
Subtitles
Captioned in house by National Theatre
Connections 2024

This event is part of a festival. To see other live subtitled events at this festival, click here.

Dy Enw Marw (Your Name is Dead) image
Synopsis:

Perfformir gan Ysgol Gyfun Gŵyr
 
Bydd y ddrama hon yn cael ei berfformio yn Gymraeg, gyda chapsiynau Cymraeg a Saesneg.
Mae M wedi cael enw newydd: Darn arall yn jig-so ei fywyd. Dilynwn ef dros ddiwrnod, wrth iddo wynebu perthnasoedd ar eu newid a’r heriau a llawenydd bod yn ifanc a thraws. Ydy’r jig-so byth yn cael ei gwblhau?
 
Mae Elgan Rhys yn ysgrifennydd a chydweithredwr yn gweithio yn theatr, teledu a llenyddiaeth. Mae ei waith yn sefyll dros rymuso pobl ifanc, pawb sydd o fewn ymbarél LHDTC+ a chymunedau iaith Gymraeg. Mae Elgan wedi bod yn artist cyswllt am ddau gwmni Cymraeg blaenllaw ar gyfer plant a phobl ifanc, sef Frân Wen a Theatr Iolo, a chynhyrchodd Y Pump, cyfres o nofelau wedi cyd-greu ar gyfer pobl ifanc a enillodd dwy wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2022.
/
Performed by Ysgol Gyfun Gŵyr
This play will be performed in Welsh, with Welsh and English captions.
M has got a new name: Another piece in the jigsaw that is his life. We follow him over a day, as he navigates shifting relationships and the challenges and joys of being young and trans. Does the jigsaw ever get completed?
 
Elgan Rhys is a writer and collaborator working in theatre, TV and literature. His work advocates for the empowerment of young people, everyone in the LGBTQ+ umbrella and Welsh-speaking communities. Elgan has been an Associate Artist for two leading Welsh children’s and young people’s theatre companies, Frân Wen and Theatr Iolo, and produced Y Pump, a series of co-created YA novels which won two Wales Book of the Year awards in 2022.